Coaching & training

Regressie

Regressie betekent teruggaan in de tijd. Bij regressie gaan we op zoek naar de oorsprong van een klacht of probleem. Vaak weet je als cliënt zelf niet meer precies waar een probleem, een eigenaardigheid of een vaste overtuiging vandaan komt. Met bepaalde gesprekstechnieken helpt een regressietherapeut je terug te gaan naar de ervaring die ten grondslag ligt aan je huidige klacht.


Regressie gebruikt herbelevingen op een bevrijdende wijze om storende, vergeten en onverwerkte ervaringen te verwerken, zodat je van de nawerkende ladingen geen hinder meer ondervindt. Ook storende trekjes zoals lichtgeraaktheid of negatieve overtuigingen als "het is mijn schuld dat alles fout gaat", hebben oorzaken in het verleden en kunnen met regressie opgelost worden


Met regressie kun je ook vergeten positieve ervaringen en slapende vermogens opnieuw activeren. Hierdoor is het ook geschikt om onbenutte talenten aan te boren.

Bij regressie herbeleef je dus vroegere ervaringen, om je te bevrijden van de belemmerende emoties en gedachten die nú voor je problemen zorgen. Hierbij blijf je bij je volledige bewustzijn. Ondanks dat er vergeten ervaringen of emoties boven kunnen komen in een sessie, ben je je er op hetzelfde moment van bewust dat de ervaring inmiddels voorbij is. Je wordt begeleid om inzicht te krijgen in de gevolgen van de ervaring(en) en om die los te laten.

Transpersoonlijk: Voorbij de eigen persoonlijkheid

Regressie is een nog jonge methodiek. Sinds de beginjaren 1970-1980 is er veel veranderd en nog steeds gaan de ontwikkelingen door. Inmiddels spreken we over ‘transpersoonlijke regressie’ omdat regressie in feite véél meer omvat dan alleen het herbeleven van oorzakelijke ervaringen Transpersoonlijk betekent ‘het persoonlijk bewustzijn overstijgende’.

Transpersoonlijke Regressie betekent dat we voorbij de grenzen van de persoonlijkheid gaan. Transpersoonlijke Regressie maakt gebruik van beelden en belevingen die opkomen vanuit het onderbewuste.


Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op voor een kosteloos kennismakingsgesprek.